Sau khi biết về những nguồn lực chính của doanh nghiệp thì chắc chắn sẽ có một câu hỏi xuất hiện ngay trong nhận thức của một nhà lãnh đạo…

          Làm sao để kiểm soát những nguồn lực đó hiệu quả nhất?

Câu trả lời nằm ở đây…

Trên đây là infographic tóm tắt lại quy trình làm việc cũng như sự ảnh hưởng của từng nguồn lực và mức độ quan tâm của doanh nghiệp dựa trên khảo sát của Vmax. Để sử dụng và phát triển hiệu quả các nguồn lực thì điều quan trọng chính là nhà lãnh đạo phải biết kiểm soát nguồn lực vô hình.

Nhưng tại sao phải như vậy? 

Muốn máy tính hoạt động lâu bền ta phải kiểm soát nguồn điện cũng như muốn nguồn lực phát triển lâu dài doanh nghiệp phải kiểm soát vốn. Đó là những khái niệm cơ bản mà chắc chắn rằng doanh nghiệp nào cũng biết. Tuy nhiên, phải nắm rõ doanh nghiệp đang sở hữu những gì,  công ty có đang bị thất thoát nguồn lực môt cách vô hình hay không, và  “Giải pháp để giả quyết kiểm soát thất thoát nguồn lực vô hình”  việc đó như thế nào. Đó là những kiến thức cơ bản mà các doanh nghiệp nên trang bị để có thể kiểm soát nguồn lực vật chất một cách tốt hơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here