fbpx
33 C
Thanh pho Ho Chi Minh, VN
Tuesday, September 24, 2019
Các yếu tố hiện hữu và góp phần trong sự phát triển của doanh nghiệp được gọi là những nguồn lực của doanh nghiệp. Có những nguồn lực mà doanh nghiệp cần chú ý và quan tâm chính là nguồn lực vật chất, nguồn lực nhân lực, nguồn lực...
Như những gì đã nói ở bài trước, nguồn lực vật chất trong doanh nghiệp được chia ra hai loại là vật chất cần thiết và vật chất bắt buộc phải có. Nhưng làm sao người điều hành có thể xác định rõ ràng những vật dụng trang thiết...
Nguồn lực doanh nghiệp là gì? Hiện nay, khái niệm về nguồn lực doanh nghiệp là vấn đề được định nghĩa trên nhiều phương diện. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về nguồn lực trong doanh nghiệp nhưng chúng ta có thể chia chúng ra thành 2 định nghĩa...
Skip to toolbar