Cải tiến bộ phận cung ứng dựa trên công nghệ mà thời đại 4.0 mang đến là việc rất cần thiết và cấp bách cho mỗi doanh nghiệp. Thế nhưng, hầu hết chúng ta chưa hình dung được lý do thật sự cần để cải tiến hay cách làm như thế nào. Bài viết sau đây sẽ chỉ rõ hơn về các vấn đề ấy.

Vì sao cần cải tiến bộ phận cung ứng?

Việc số hoá chuỗi cung ứng cho phép các công ty giải quyết những yêu cầu mới của khách hàng, những thách thức về phía cung và những mong đợi còn lại trong việc cải thiện hiệu quả. Số hóa dẫn đến Supply Chain 4.0, là chuỗi cung ứng mà sẽ trở nên:

Nhanh hơn

Các tiếp cận mới về phân phối sản phẩm có thể làm giảm thời gian giao hàng đến vài giờ.

Bằng cách nào?

Các phương pháp tiếp cận dự báo nâng cao, chẳng hạn như phân tích tiên đoán (predictive analytics) dữ liệu nội bộ (ví dụ nhu cầu) và dữ liệu bên ngoài (ví dụ như xu hướng thị trường, thời tiết, kỳ nghỉ của trường học, chỉ số xây dựng), khi kết hợp với dữ liệu trạng thái của máy cho nhu cầu phụ tùng, giúp cung cấp dự báo chính xác hơn về nhu cầu của khách hàng. Những điều mà trước đây từng được dự báo hàng tháng bây giờ trở thành hàng tuần – và, đối với những sản phẩm tiêu dùng nhanh nhất, là hàng ngày. Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy “vận chuyển tiên đoán(predictive shipping), mà Amazon giữ bằng sáng chế: Sản phẩm được vận chuyển trước khi khách hàng đặt hàng. Đơn đặt hàng của khách hàng sau đó được kết hợp với lô hàng đã có trong mạng lưới logistics rồi và lô hàng được định tuyến lại để đến điểm đích chính xác của khách hàng. 

cải tiến bộ phận cung ứng

Linh hoạt hơn

Lập kế hoạch tùy biến, theo thời gian thực (real-time) của Supply Chain 4.0 cho phép các công ty phản ứng linh hoạt với sự thay đổi về nhu cầu hoặc nguồn cung, giảm thiểu chu kỳ lập kế hoạch và thời gian đóng băng. Lập kế hoạch trở thành quy trình liên tục có thể phản ứng tự động với các hạn chế và yêu cầu luôn thay đổi (ví dụ: phản hồi năng lực sản xuất theo thời gian thực từ các máy móc). Ngay cả sau khi sản phẩm đã được gửi, quy trình phân phối nhanh cho phép khách hàng định tuyến lại chuyến hàng đến đích đến thuận tiện nhất.

Các mô hình kinh doanh mới làm tăng tính linh hoạt của tổ chức chuỗi cung ứng. Thay vì duy trì nguồn lực và năng lực nội bộ, các công ty có thể thuê ngoài các chức năng chuỗi cung ứng riêng rẻ như là một dịch vụ trên cơ sở sử dụng. Sự chuyên môn hoá ngày càng cao của các nhà cung cấp dịch vụ tạo ra tính kinh tế theo quy mô và phạm vi, tăng khả năng thu hút các cơ hội thuê ngoài hấp dẫn. Các giải pháp như  nguồn cung duy nhất cũng có thể hỗ trợ vấn đề này.

Hiện tượng ‘Uber hóa” vận tải – năng lực vận chuyển linh hoạt, chia sẻ đám đông – cũng sẽ làm tăng đáng kể sự nhanh nhẹn trong các mạng lưới phân phối. Do đó, các nhà sản xuất có thể nhận thấy nhiều cơ hội mới đưa sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng trong lĩnh vực mà từng chỉ là sân chơi cho các nhà bán lẻ.

cải tiến bộ phận cung ứng

Chi tiết hơn

Với việc khách hàng đang tìm kiếm ngày càng nhiều sự cá nhân hóa trong các sản phẩm họ mua, các công ty phải quản lý nhu cầu ở mức độ chi tiết hơn, thông qua các kỹ thuật như phân khúc siêu nhỏ (microsegmentation), tùy biến hóa và thực hiện lập kế hoạch phức tạp hơn. Các khái niệm phân phối mang tính đổi mới, bao gồm cả việc chuyển bằng máy bay không người lái (drone), sẽ cho phép các công ty quản lý chặng cuối (last-mile) hiệu quả hơn cho các nhu cầu tùy biến của khách hàng một cách nhanh chóng hơn có thể như hiện nay với thị trường đại trà, sản phẩm chuẩn hóa.

cải tiến bộ phận cung ứng

Chính xác hơn

Các hệ thống quản lý hiệu suất thế hệ tiếp theo cung cấp sự minh bạch từ điểm đầu đến điểm cuối và theo thời gian thực (real-time) trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Phạm vi thông tin có được từ các chỉ số hoạt động chính được tổng hợp ở cấp độ cao nhất, chẳng hạn như mức dịch vụ tổng thể, đến các dữ liệu quy trình ở cấp độ rất chi tiết, chẳng hạn như vị trí chính xác của xe tải trong mạng lưới. Việc tích hợp dữ liệu từ các nhà cung cấp, các nhà cung cấp dịch vụ và những bên khác trong “chuỗi cung ứng đám mây” (supply chain cloud) đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng điều khiển và quyết định dựa trên cùng sự kiện thực tế.

Trong các hệ thống kỹ thuật số quản lý hiệu suất, các mô hình cleansheet (một dạng thiết kế chi phí) để nhà kho, vận chuyển hoặc tồn kho đưa ra các mục tiêu một cách tự động. Để duy trì mục tiêu về quản lý hiệu quả ngay cả khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng xảy ra, các hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các mục tiêu không thể đạt được dang các mức độ thực tế hơn.

Chúng ta sẽ thấy các hệ thống quản lý hiệu suất “học” cách tự động xác định các rủi ro hoặc ngoại lệ và thay đổi các biến số chuỗi cung ứng để giảm thiểu tác hại. Những khả năng này cho phép chức năng điều khiển quản lý hiệu suất tự động xử lý rất nhiều trường hợp ngoại lệ mà không cần sự can thiệp của con người, con người chỉ can thiệp vào với những sự kiện bất ngờ, không được lập kế hoạch trước. Chu trình cải tiến liên tục có được sẽ thúc đẩy các chuỗi cung ứng đến gần hơn với giới hạn hiệu quả của nó.

cải tiến bộ phận cung ứng

Hiệu quả hơn

Tự động hoá (automation) cả các tác vụ tay chân và lập kế hoạch sẽ nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Robot xử lý vật liệu (palet, hộp, từng mảnh riêng lẻ), hoàn toàn tự động quá trình kho từ nhận / dỡ xuống, đưa ra, đến chọn, đóng gói và vận chuyển. Xe tải tự động vận chuyển các sản phẩm trong mạng lưới.

cải tiến bộ phận cung ứng

Cải tiến bộ phận cung ứng theo thời đại công nghệ 4.0 cũng đồng nghĩa với việc bộ phận cung ứng phải sử dụng nhiều công cụ, công nghệ hơn để làm việc cũng như kiểm soát chu trình cung ứng. Tuy nhiên, có nhiều khó khăn cho bộ phận purchasing sẽ xuất hiện khi phải hợp tác với quá nhiều nhà cung cấp liên quan. Vì thế, lựa chọn nguồn cung duy nhất sẽ là giải pháp cải tiến bộ phận cung ứng trong thời đại 4.0 này.

Vì sao nói nguồn cung duy nhất là giải pháp cải tiến bộ phận cung ứng thời đại 4.0 ? Download Ebook Nguồn cung duy nhất – Giải pháp cải tiến bộ phận purchasing thời đại 4.0  để có thêm hướng nhìn tổng quan hơn trong thời đại mới cho doanh nghiệp của bạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here